KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 162 z 494Poznámky redaktora
zatížení Fcelk. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. F kN 2.3 Maximální zatížení Fcelk.162 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montážnísystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků 145 100 1,5 245 200 0,9 345 300 0,55 Typ TPSA 145 FS TPSA 245 FS TPSA 345 FS Šířka pro šířku F kN mm kN Č. Závěs/výložník pro upevnění vodorovné betonové stropy zdi. 50 20 20 145 100 1,5 195 150 1 245 200 0,9 345 300 0,55 TPSA 145 FT TPSA 195 FT TPSA 245 FT TPSA 345 FT 6364 9 6364 3 6364 7 6364 5 33,000 40,000 47,000 62,000 50 20 20 20 Je-li upevněn profil strop nebo je-li profil sešroubován pro zpevnění hlavy proti sobě, pak je třeba vždy použít důvodů stability rozpěrku typu 4. 6364 1 6364 9 6364 6 kg/100 ks hmotnost 32,000 45,000 59,000 kus Bal. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Profil nástěnný výložník závěs Zatěžovací diagram výložníku TPSA Max. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku Kotva dov. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. kN Délka výložníku mm 145 245 345 1,50 0,90 0,55 1,50 1,20 0,80 Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Univerzální systémy . výr.4 4