KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 14 z 494Poznámky redaktora
Silně neušlechtilé kovy proto nikdy neměly přijít styku kovy ušlechtilými. Dosáhne-li rozdíl mezi potenci- ály 100 mV, začne docházet ke kontaktní korozi, která ohrožuje anodický (elektronegativnější) díl. • Doba působení elektrolytu. Vhodné dbát na malý plošný poměr mezi „ušlechtilejšími“ a „neušlechtilými“ spojovanými prvky. Čím déle může elektrolyt působit, tím silnější koroze. • Výskyt elektrolytu. Elektrolyt, například sražená voda nebo kondenzát, poškozuje ochranné vrstvy zvyšuje vodivost. Pozitivní Al a Ti. Čím vyšší odpor, tím nižší je kontaktní koroze. Rozdíl mezi potenciály Normální potenciál Praktická napěťová řada, voda 6 Praktická napěťová řada, uměle vyrobená mořská voda 7,5 Kov Kov Kov mV Měď +340 Titan 136 Nikl 1 Olovo -126 Mosaz 100 Mosaz 32 Cín -140 Měď Měď -35 Nikl -230 Nikl Nerezová ocel 1. • Plošné poměry spojovaných prvků ovlivňují proudovou hustotu.Pomůckypro projektování– všeobecné 14 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Kontaktní koroze Kontaktní koroze mezi dvěma různými kovy představuje značné nebezpečí pro zatížitelnost a životnost použitých součástí. Nečistoty důsledku uvolněných iontů tento účinek zesilují. Další kritéria kontaktní koroze • Velikost elektrického odporu mezi spojovanými prvky.4301 -90 Železo -440 Nerezová ocel -129 Titan -156 Zinek -763 Hliník -214 Olovo -304 Titan -1630 Tvrdý chrom -294 Tvrdý chrom -336 Hliník -1660 Cín -320 Ocel -380 Hořčík -2370 Olovo 99,9 -328 Hliník -712 Ocel -395 Zinek -852 . Výše rozdílu mezi potenciály Intenzitu kontaktní koroze ve značné míře určuje výše rozdílu mezi potenciály spojovaných prv- ků