KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 129 z 494Poznámky redaktora
Upevnění profilu ocelovém nosníku Upevnění stoupacího žebříku Industrie typu SLS ocelový nosník pomocí nosné svorky typu TGK 30/42.Pomůckyproprojektovánísystémůstoupacíchžebříků 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 129OBOKTS Upevnění příčky profilu C Upevnění příčky profilu typu do stoupacího žebříku Industrie typu SLS 80. Zobrazení stoupací šachty Zobrazení hotové montáže stoupacích žebříků. Úchyt příčky ocelovém nosníku Přímé upevnění (sevření) příčkových plechů typu SAA profilovou lištou typu CPS na ocelovém nosníku. . základových desek typu KUS (pro stoupací žebříky těžké typu SLM 50) nebo typu (pro stoupací žebříky Industrie typu SLS 80). Montáž stoupacího žebříku stojícího v prostoru Montáž kabelových žebříků stojících prostoru pomocí upevňovacích úhelníků typu BW, resp. Upevnění úhelníkové příčky Upevnění úhelníkové příčky typu WSK do stoupacího žebříku Industrie typu SLS 80. Stropní upevnění Upevnění stoupacího žebříku Industrie typu SLS stropě pomocí upevňovacího úhelníku typu BW. Montáž víka svisle Montáž víka distančním držákem svislý stoupací žebřík. Úchyt příčky profilu 8 Upevnění úchytu příčky typu profilovou lištou typu CPS profilu I