KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 128 z 494Poznámky redaktora
Kloubové napojení stoupacích žebříků Zhotovení nastavitelných úhlů trase stoupacích žebříků pomocí kloubové spojky typu LGVG.Pomůckyproprojektovánísystémůstoupacíchžebříků 128 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Pomůcka pro montáž systémy stoupacích žebříků Použití pro nástěnnou montáž Montáž stoupacího žebříku pomocí upevňovacích úhelníků stěnu. Nástěnné upevnění lehkých stoupacích žebříků Nástěnné upevnění lehkého stoupacího žebříku SLL pomocí nástěnného úhelníku typu WB 30/75. Podélné spojení stoupacích žebříků Spojení stoupacích žebříků typu SSL 60 pomocí spojky typu LVG. Upevnění stoupacího žebříku Industrie Upevnění průmyslového stoupacího žebříku na stěnu provádí pomocí upevňovacích úhelníků typu BW80/55. Úhlové napojení stoupacích žebříků Zhotovení nastavitelných úhlů trase stoupacích žebříků pomocí úhlové spojky typu LWVG. Realizace změny směru Realizace změny směru těžkého stoupacího žebříku typu SLM. Přímá montáž stěnu Přímé upevnění stoupacího žebříku SSL pomocí kotev stěně. Nástěnné upevnění těžkých stoupacích žebříků Nástěnné upevnění těžkého stoupacího žebříku SLM pomocí upevňovacího úhelníku typu BW. Upevnění vedení pomocí třmenové příchytky Upevnění vedení příčce pomocí třmenových příchytek. . Montáž stoupacího žebříku ocel Montáž těžkých stoupacích žebříků typu SLM 50 pomocí krakorcového nosníku profilu k ocelové konstrukci. Použití stoupacích žebříků stojících v prostoru Příklad montáže pro prostoru stojící, na stropě podlaze upevněné stoupací žebříky Industrie typu SLS