KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 119 z 494Poznámky redaktora
Zvláštní konstrukce Zvláštní konstrukce profilů pro upevnění kabelového nosného systému. Nástěnný výložník těžký Montáž těžkého nástěnného výložníku typu AWSS pomocí úhlové svorky typu KWS k ocelovému nosníku pro upevnění systému pro velká rozpětí.Pomůckyproprojektovánísystémůprovelkározpětí 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 119OBOKTS Montáž víka Montáž vík otočnou západkou. . Montáž přídavného dílu může provést pomocí kotev také betonové stěny. Příklad montáže Dvojstranná montáž závěsu profilů s příčnou traverzou. Montáž nástěnného výložníku se může pomocí kotev provádět  také na betonové stěny. Závěsná konstrukce betonu Závěsná konstrukce vhodná pro systém pro velká rozpětí upevněná betonu pomocí profilu IS kotev. Příklad montáže Dvojstranná montáž závěsu profilů příčnou traverzou. Upevnění kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 110 pomocí šroubů plochou kulovou hlavou příčném profilu. Závěsná konstrukce oceli Závěsná konstrukce vhodná pro systém pro velká rozpětí, upevněná pomocí profilu 8 upnutého ocelový nosník. Přídavný díl 45° Montáž přídavného dílu 45° typu KA-E 45 pomocí úhlové svorky typu KWS ocelovému nosníku. Upevnění kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKL 200 pomocí svorky typu LKS 60/5 příčném profilu