KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 118 z 494Poznámky redaktora
žebříků pro velká rozpětí Upevnění kabelového žebříku pro velká rozpětí na výložníku svorkou typu LKS 60/5. . Použití upevnění ocelovou konstrukci Montáž systému pro velká rozpětí, upnutého na ocelovém nosníku. Montáž dílu T Odbočný díl kombinaci kabelovým žebříkem pro velká rozpětí. Podélné spojení přepážek Bezšroubové podélné spojení přepážek v kabelových žlabech žebřících pro velká rozpětí pomocí přepážkové spojky TSGV. Odbočný díl se spojuje pomocí vnějších spojek kabelovým žebříkem pro velká rozpětí. Svislé kloubové spojení pro velká rozpětí Svislé úhlové spojení kabelových žebříků pro velká rozpětí pomocí kloubové spojky typu WRGV. Vodorovné úhlové spojení pro velká rozpětí Vodorovné úhlové spojení kabelových žebříků pro velká rozpětí úhlovou spojkou typu WRWVK. Montáž oblouku 90° Oblouk kombinaci kabelovým žebříkem pro velká rozpětí. Šroubové upevnění přepážky Montáž přepážky kabelových žebříků pro velká rozpětí pomocí šroubů. Montáž křížení Křížení kombinaci kabelovým žebříkem pro velká rozpětí.Pomůckyproprojektovánísystémůprovelkározpětí 118 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Pomůcka pro montáž systémy kabelových žebříků pro velká rozpětí Použití tvarových dílů pro velká rozpětí Příklady montáže pro vodorovné svislé změny směru systémů pro velká rozpětí. Oblouk spojuje pomocí vnějších spojek kabelovým žebříkem pro velká rozpětí. Křížení spojuje pomocí vnějších spojek kabelovým žebříkem pro velká rozpětí. Upevnění kabel. Upevnění se provádí pomocí kluzných matic šroubů se šestihrannou hlavou. Použití pro montáž stěnu Přímá montáž systémů pro velká rozpětí na stěnu. Bezšroubové upevnění přepážky Bezšroubové upevnění přepážky kabelových žlabech žebřících pro velká rozpětí pomocí svorky typu KL