KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 65 z 494Poznámky redaktora
Montáž stavebního dílu Po vytvrzení injektážní malty lze stavební díl namontovat. Nanášení injektážní malty Injektážní maltu kartuše vytlačte dna vyvrtané díry vstupnímu otvoru. tímto účelem dodržte utahovací moment podle schválení. Malta přitom vytváří tvarový styk podříznutím. Montáž stavebního dílu Po vytvrzení injektážní malty lze stavební díl namontovat. Přitom proveďte pomocí otáčivých pohybů vrtáku rozšíření konce otvoru. Doba vytvrzování je závislá okolní teplotě. Nanášení injektážní malty Po důkladném očištění otvoru něj zasune středicí vývodka. Potom vyplňte maltou z kartuše prostor dna vyvrtané díry k otvoru. Přitom špičku pomalu vytahujte otvoru. . Příprava montáže Vložení vhodné plastové dutinky otvoru. Vložení kotevní tyče Vložte kotevní tyč naplněné dutinky ke značce dosedací hloubky.Pomůckyproprojektováníupevňovacíchsystémů 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 65OBOKTS Pomůcka pro montáž chemické kotvy Použití příčně děrované cihle Vyvrtejte otvor podle zvoleného rozměru kotvy v příčně děrované cihle potom jej vyčistěte. Doba vytvrzování je závislá okolní teplotě. Použití stěně pórobetonu Vyvrtání otvoru pro kotvu pomocí speciálního kuželového vrtáku PBB. tímto účelem dodržte utahovací moment podle schválení. Malta přitom protlačuje otvory dutinky vytváří tvarový styk. Vložení kotevní tyče Vložte kotevní tyč naplněné dutinky ke značce dosedací hloubky