KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 58 z 494Poznámky redaktora
Upevnění rozpěrek typu DSK. Sevření příčně vůči ocelovému nosníku Použití dvěma profilovými lištami při montáži trasy příčně vůči ocelovému nosníku. Krakorec profilu ocelovém nosníku Použití dodatečné profilové lišty typu CPS u širokých ocelových nosníků.Pomůckyproprojektování montážníchsystémů 58 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Pomůcka pro montáž systémy svěrného upevnění Použití vodorovném ocelovém nosníku Svěrná upevnění úhlovými svorkami a upínacími svorkami vodorovně probíhajícím ocelovým nosníkům. Přímé upevnění ocelový nosník Přímé ocelové upnutí závěsu použitím upínací svorky (těžké) typu TKS-S-30. K přídavném dílu upevňují nástěnné výložníky typu pomocí šroubu šestihrannou hlavou typu SKS 12x40 GF. Svěrné upevnění svislému ocelovému nosníku Montáž přídavného dílu typu KA-AW ke svislému ocelovému nosníku prostřednictvím úhlových svorek nebo upínacích svorek. Průběh trasy podélně vůči ocelovému nosníku. Krakorcový nosník ocelové konstrukci Montáž profilu jako krakorcového nosníku na ocelovém nosníku. Průběh trasy podélně vůči ocelovému nosníku. Upevnění podle zatížení pomocí úhlových svorek nebo upínacích svorek. Použití šikmém ocelovém nosníku Svěrná upevnění úhlovými svorkami a upínacími svorkami šikmo probíhajícím ocelovým nosníkům. . Krakorcový nosník závěsem Na ocelovém nosníku upnutá nosná konstrukce profilu pro montáž závěsů. Upnutí profilové lišty nosník Upevnění profilu typu CPS nebo CPS 5 G ocelovému nosníku pomocí svěrných úhelníků typu KWS