KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 44 z 494







Poznámky redaktora
Montáž nástěnného stropního držáku TP pod strop Univerzální montáž nástěnného stropního držáku typu TPD strop rozpěrkou 4). Maximální šířka trasy 300 mm. Maximální šířka trasy 300 mm.. Maximální šířka kabelového žlabu 300 mm. Montáž závěsu jednostranným upevněním výložníku Montáž závěsu rozpěrkou a jednostrannou montáží výložníku pod strop. Montáž trapézového závěsu provádí pomocí západky typu TPB R. Maximální šířka kabelového žlabu 400 mm. . Přímé upevnění závěsného třmenu Přímá montáž závěsného třmenu AHB pomocí kotvy stropě. Celková montáž systému TP Montáž závěsu zesílenou hlavou a oboustrannou montáží výložníků nebo také montáž přímo stěnu. Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distančním třmenu pomocí upevňovacích jazýčků.. Odsazení mřížových žlabů Podepření mřížových žlabů podlaze pomocí distančního třmenu typu DBLG 20/. Upevnění podlahu odstupem Montáž kabelového žlabu nad podlahou s odstupovou vzdáleností realizovanou pomocí distančních třmenů DBL, maximální šířka kabelového žlabu 400 mm. Maximální šířka kabelového žlabu 400 mm.Pomůckyproprojektování montážníchsystémů 44 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montáž trapézového závěsu Montáž kabelového žlabu pod trapézový strop pomocí trapézového závěsu typu TPB 100 a středového závěsu typu MAH 60. Zavěšení závitovou tyčí závěsným třmenem Montáž kabelového žlabu pomocí závěsového třmenu AHB závitové tyče 2078/M10 na strop