KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 436 z 494Poznámky redaktora
6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal.5 15 150 110 20 10 22.5 65 300 25 B Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKLG 110 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením . 6062 8 kg/100 m hmotnost 46,700 m Bal.4571 €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č.5 1.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. WKLG 110 Kabelový žebřík pro velká rozpětí děrovanou bočnicí vysokou 110 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6062 4 kg/100 ks hmotnost 0,512 kus Bal.4571 €/m Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 9 15 50 30 16. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. výr.436 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 45 3000 Typ TSG VA4571 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB.. 6311 5 6311 7 6311 9 6311 1 6311 3 kg/100 m hmotnost 567,000 593,000 620,000 630,000 674,000 Dov.5 1. Svorka pro upevnění kabelových žebříků. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek kabelových žebřících. 6221 7 kg/100 ks hmotnost 7,000 kus Bal.4571 200 6000 186 1,6 1,1 0,8 0,4 300 6000 281 1,6 1,1 0,8 0,4 400 6000 376 1,6 1,1 0,8 0,4 500 6000 471 1,6 1,1 0,8 0,4 600 6000 566 1,6 1,1 0,8 0,4 Typ WKLG 1120 VA4571 WKLG 1130 VA4571 WKLG 1140 VA4571 WKLG 1150 VA4571 WKLG 1160 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 4,0 m   5,0 m   6,0 m   7,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. 50 Upevnění výložníky typu AW. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Podélné spojky typu WRVL 110 nutné zvlášť objednat.5 65 300 25 B 9 15 50 30 16. materiálu 1. výr.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky Typ LKS60 VA4571 Č.4571 €/ks Svorka 7 7 306. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic..5 60 7 7 306. výr.5 60 Součásti V4A, ozn.5 15 150 110 20 10 22. pomocí přiloženého upevňovacího šroubu FRSB M6x20