KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 424 z 494Poznámky redaktora
4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky Součásti V4A, ozn.424 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 100 1,5 3000 2,65 1,8 1,15 0,5 200 1,5 3000 118 2,65 1,8 1,15 0,5 300 1,5 3000 178 2,65 1,8 1,15 0,5 400 1,5 3000 238 2,65 1,8 1,15 0,5 500 1,5 3000 298 2,65 1,8 1,15 0,5 600 1,5 3000 358 2,65 1,8 1,15 0,5 Typ SKS 610 VA4571 SKS 620 VA4571 SKS 630 VA4571 SKS 640 VA4571 SKS 650 VA4571 SKS 660 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   2,0 m   2,5 m   3,0m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. Další údaje viz Protipožární systémy BSS.4571 . SKS Systém těžkých kabelových žlabů výškou bočnice mm. Kabelový žlab upevněn výložníku šrouby FRS M6x 12.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. výr. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. materiálu 1. výr. 6062 6 kg/100 m hmotnost 55,700 m Bal. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek kabelových žlabech typu RKSM, MKS SKS.4571 €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č. Kabelový žlab typu SKS lze použít také pro zachování funkčnosti. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. 6062 0 kg/100 ks hmotnost 0,580 kus Bal. výr..4571 €/m Kabelový žlab SKS Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 60 3000 Typ TSG VA4571 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. 6056 0 6056 5 6056 7 6056 9 6056 1 6056 3 kg/100 m hmotnost 263,300 346,670 466,700 566,700 666,700 766,700 Dov. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1