KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 42 z 494Poznámky redaktora
  Pokud nelze zaručit rovnoměrné zatížení, třeba dát přednost jiným systémům. Tento program, sestávající závěsů výložníků TP, lze univerzálně používat funkci stropních nástěnných upevňovacích prvků. Nezáleží tom, zda instalace provést jako upevnění strop, stěnu nebo podepřením podlaze: univerzálních systémech naleznete vhodné upev- ňovací prvky odpovídajícím systémovým příslušenstvím pro všechny požadované aplikace. Systém představuje program lehkých závěsů výložníků. K těmto závěsným systémům, které lze považovat základní instalační prvky, patří centricky zatížené stropní držáky nebo trapézové upevňovací prvky, jež používají závitovými tyčemi středovým závěsem. Na následujících stranách můžete uvedených montážních schématech zvolit preferovanou variantu montáže a objednací části katalogu specifikovat potřebné prvky. Při po- užití středových závěsů mělo být zatížení systému oboustranně kompenzováno.Pomůckyproprojektování montážníchsystémů 42 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Popis univerzálních systémů Univerzální systémy používají při nízkých zatíženích.