KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 408 z 494Poznámky redaktora
6066 4 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal. PE Polyetylén €/ks L B xx L B xx Součásti V2A, ozn. Minikanál výškou bočnice mm.408 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 200 1,5 3000 Typ AZK 200 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. Podélné úhlové spojky pro spojení minikanálů AZ. výr. výr. 6066 9 kg/100 ks hmotnost 27,200 kus Bal.4301 €/m Minikanál AZ 300 1,5 3000 Typ AZK 300 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. Rozsah dodávky včetně šroubů matic. 6075 0 kg/100 m hmotnost 359,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. výr. PE Polyetylén €/ks světle šedá 62 Typ KSR-920 PE Barva pro děrování dna mm Č.4301 . V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.5 100 světle šedá 58 Typ KSR-910 PE Barva pro děrování mm Č. výr. výr.4301 €/m Typ VF AZK VA4301 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 25 Se podélnými úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka. 6066 6 kg/100 ks hmotnost 0,680 kus Bal. výr. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu minikanálů nosných lišt svítidel. Podélné spojky pro spojování nosných žlabů svítidel minikanálů AZ.4301 €/ks Podélné úhlové spojky 7 20 7 14 45 24 4913 25. 6075 5 kg/100 m hmotnost 280,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. 6066 9 kg/100 ks hmotnost 7,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Minikanál výškou bočnice mm.5 100 7 20 7 14 45 24 4913 25. 10 Se podélnými úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka. PE Polyetylén €/ks Ochranný kroužek L B xx L B xx světle šedá 58 Typ KSR-915 PE Barva pro děrování mm Č. 6066 2 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal. výr.4301 €/ks Podélné spojky Typ VF AZK VA4301 Č. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu minikanálů nosných lišt svítidel. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu kabelových žlabů typů IKS pro vývody v bočnicích minikanálů nosných lišt svítidel. materiálu 1