KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 408 z 494Poznámky redaktora
4301 €/m Typ VF AZK VA4301 Č. Podélné spojky pro spojování nosných žlabů svítidel minikanálů AZ. Minikanál výškou bočnice mm.4301 €/m Minikanál AZ 300 1,5 3000 Typ AZK 300 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. Minikanál výškou bočnice mm. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6066 6 kg/100 ks hmotnost 0,680 kus Bal. PE Polyetylén €/ks Ochranný kroužek L B xx L B xx světle šedá 58 Typ KSR-915 PE Barva pro děrování mm Č.408 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 200 1,5 3000 Typ AZK 200 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Se podélnými úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka. 6066 2 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu minikanálů nosných lišt svítidel. výr.4301 €/ks Podélné spojky Typ VF AZK VA4301 Č. materiálu 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6075 0 kg/100 m hmotnost 359,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB.5 100 světle šedá 58 Typ KSR-910 PE Barva pro děrování mm Č. výr. 6075 5 kg/100 m hmotnost 280,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. Podélné úhlové spojky pro spojení minikanálů AZ. Rozsah dodávky včetně šroubů matic. výr. 6066 4 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal.5 100 7 20 7 14 45 24 4913 25.4301 €/ks Podélné úhlové spojky 7 20 7 14 45 24 4913 25. 6066 9 kg/100 ks hmotnost 27,200 kus Bal. výr. výr. PE Polyetylén €/ks L B xx L B xx Součásti V2A, ozn. PE Polyetylén €/ks světle šedá 62 Typ KSR-920 PE Barva pro děrování dna mm Č. 6066 9 kg/100 ks hmotnost 7,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 . 25 Se podélnými úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka. výr. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu kabelových žlabů typů IKS pro vývody v bočnicích minikanálů nosných lišt svítidel. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu minikanálů nosných lišt svítidel