KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 403 z 494Poznámky redaktora
340,000 kus Bal. 6312 2 6312 4 6312 6 6312 8 6312 0 kg/100 ks hmotnost 1.403OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 300 400 500 600 Typ WLB 112VA4301 WLB 113VA4301 WLB 114VA4301 WLB 115VA4301 WLB 116VA4301 Šířka mm Č.4301 €/ks Oblouk 90° 300300 B 500R 300300 B 500R — — — — — Typ WLT 1120 VA4301 WLT 1130 VA4301 WLT 1140 VA4301 WLT 1150 VA4301 WLT 1160 VA4301 Šířka mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 Pro další stabilizaci tvarového dílu měla být použita podpěra. Svorka pro upevnění kabelových žebříků. Díl vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 mm. 6221 0 kg/100 ks hmotnost 8,000 kus Bal.4301 .4301 €/ks Svorka 7 7 306.5 60 7 7 306.750,000 1.330,000 kus Bal.5 60 200 1,5 3000 300 1,5 3000 400 1,5 3000 500 1,5 3000 600 1,5 3000 Typ WDRL 1116 V2A WDRL 1116 V2A WDRL 1116 V2A WDRL 1116 V2A WDRL 1116 V2A Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č.147,000 2. výr. 1 1 1 1 1 Pro další stabilizaci tvarového dílu měla být použita podpěra.230,000 1. výr. 6227 0 6227 2 6227 4 6227 6 6227 8 kg/100 m hmotnost 193,340 272,000 521,070 760,000 745,000 Příčné prolisy šířky 500 mm.4301 €/ks Odbočný díl T Typ LKS VA4301 Č. Při dodatečné montáži uzávěru otočné západky třeba dodržet následující rozměry uspořádání otvorů. Oblouk 90°, horizontální, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 mm. materiálu 1.105,000 1.030,000 1. Víko pro kabelové žlaby kabelové žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 160 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr.990,000 2. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr.4301 bez povrchové úpravy €/m Víko Součásti V2A, ozn. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 50 Upevnění výložníky typu 15, pomocí přiloženého upevňovacího šroubu FRSB M6x20.870,000 1. 6312 9 6312 1 6312 3 6312 5 6312 7 kg/100 ks hmotnost 900,000 1