KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 401 z 494Poznámky redaktora
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Kabelové žebříky pro velká rozpětí pro překlenutí vzdáleností podpěr Vzdálenost příček je 300 mm. Podélná spojka pro rovné spojení tvarových dílů, pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 mm. výr. 20 Ochranný kryt zakrytí konců kabelových žebříků pro velká rozpětí. 6311 2 6311 6 6311 0 6311 4 6311 8 kg/100 m hmotnost 567,000 593,000 620,000 630,000 674,000 Dov. materiálu 1. Podélné spojky typu WRVL 110 nutné zvlášť objednat. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/m Vkládací plech 110 Typ WRVL 110 VA4301 Výška bočnice mm Č.4301 €/ks Podélné spojky Součásti V2A, ozn.4301 €/m Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKLG 110 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením oranžová Typ SKHW 110 OR Barva výr. Bočnice průchozí otvory pro zpevnění pro ochranu kabelů nahoře zahnutá. 2 Včetně šroubů, podložek matic. 6310 8 kg/100 párů hmotnost 4,400 pár Bal. PE Polyetylén €/pár Ochranný kryt 200 3000 300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 Typ ELB-L20 VA4301 ELB-L30 VA4301 ELB-L40 VA4301 ELB-L50 VA4301 ELB-L60 VA4301 Šířka Délka mm mm Č. Upevnění kabelového žebříku pro velká rozpětí výložníku provádí příchytkami typu LKS 60/4. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. výr. Šířka výřezu nahoru otevřené příčky 16,5 mm. 6103 4 6103 8 6103 2 6103 6 6103 0 kg/100 m hmotnost 132,000 199,000 264,000 330,000 395,000 Vkládací plech vložení kabelových žebříků. 6091 9 kg/100 ks hmotnost 143,000 kus Bal.401OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 6000 186 1,6 1,1 0,8 0,4 300 6000 281 1,6 1,1 0,8 0,4 400 6000 376 2,1 1,5 0,7 500 6000 471 2,1 1,5 0,7 600 6000 566 2,1 1,5 0,7 Typ WKLG 1120 VA4301 WKLG 1130 VA4301 WKLG 1140 VA4301 WKLG 1150 VA4301 WKLG 1160 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 4,0 m   5,0 m   6,0 m   7,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č.4301