KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 393 z 494Poznámky redaktora
4301 €/ks Montážní úhelník 45° 178 103 178 103 Typ MW SL17VA4301 MW SL23VA4301 Č. 6016 8 6016 8 kg/100 ks hmotnost 27,000 34,700 kus Bal. materiálu 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6016 2 kg/100 ks hmotnost 3,000 kus Bal.4301 €/ks Svorka34 22 34 22 Typ MW SL10VA4301 Č. Spojky pro mřížový žlab šroubovacím provedení.4301 . výr. 6017 9 kg/100 ks hmotnost 20,000 kus Bal. Montážní úhelník 90°, svislý, pro mřížový žlab mřížový žlab výškou bočnice mm. výr.4301 mořeno €/m Mřížový žlab C Zatěžovací diagram mřížového žlabu CGR VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Typ GSV VA4301 Č. výr. 100 Včetně šroubů FRS 20. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 50 25 Vždy svorkami typu 23/35.4301 €/ks Montážní úhelník 90° 230230 Součásti V2A, ozn. Svorka pro upevnění mřížových kabelových žlabů nástěnné nebo závěsové výložníky. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. zatížení: Magnetický útlum stínění dB.393OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 50 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 100 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 200 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 Typ CGR VA4301 CGR 100VA4301 CGR 200VA4301 Šířka Ø drátu Délka Užitečný průřez 1,0m   1,5m   2,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. 25 Včetně šroubů FRS 20. 50 Vždy svorkami typu 23/35. výr. Mřížový žlab tvaru bodově svařovaného ocelového drátu výškou bočnice mm.4301 €/ks Spojka34 28 Typ GKS VA4301 Č. 6016 0 6016 5 6016 1 kg/100 m hmotnost 125,400 133,600 181,000 Dov. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Montážní úhelník 45°, svislý, pro mřížový žlab mřížový žlab výškou bočnice mm. 6016 9 kg/100 ks hmotnost 2,000 kus Bal