KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 387 z 494Poznámky redaktora
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly jednoduše navzájem zasunou. výr. Rozměr 100 mm. 6001 0 6001 2 6001 4 6001 6 6001 8 6001 0 6001 2 6001 5 kg/100 m hmotnost 67,000 72,700 88,000 97,000 191,100 243,000 287,000 331,000 Dov. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. Mřížový žlab tvarovanou integrovanou spojkou výškou bočnice mm. Mřížový žlab tvarovanou integrovanou spojkou výškou bočnice 105 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1. výr. 6002 1 6002 5 6002 7 6002 0 6002 3 6002 6 6002 9 kg/100 m hmotnost 99,000 110,000 193,000 235,000 277,000 319,000 361,100 Dov. Rozměr 100 mm (výjimka GRM 55/50 100 mm).387OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 50 3,9 3000 0,25 0,12 0,08 100 3,9 3000 0,25 0,12 0,08 150 3,9 3000 0,25 0,12 0,08 200 3,9 3000 0,25 0,12 0,08 300 4,8 3000 129 0,6 0,28 0,25 400 4,8 3000 175 0,6 0,28 0,25 500 4,8 3000 220 0,75 0,38 0,25 600 4,8 3000 265 0,75 0,38 0,25 Typ GRM 50VA4301 GRM 100VA4301 GRM 150VA4301 GRM 200VA4301 GRM 300VA4301 GRM 400VA4301 GRM 500VA4301 GRM 600VA4301 Šířka Ø drátu Délka Užitečný průřez 1,0m   1,5m   2,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly jednoduše navzájem zasunou.4301 .4301 mořeno €/m Mřížový žlab GR-Magic® Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 105 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Součásti V2A, ozn.4301 mořeno €/m Mřížový žlab GR-Magic® Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu GRM VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 100 3,9 3000 0,8 0,55 0,37 0,25 150 3,9 3000 130 0,8 0,55 0,37 0,25 200 4,8 3000 175 0,8 0,55 0,37 0,25 300 4,8 3000 268 1,1 0,75 0,53 0,3 400 4,8 3000 363 1,1 0,75 0,53 0,3 500 4,8 3000 459 1,25 0,85 0,6 0,3 600 4,8 3000 554 1,25 0,85 0,6 0,3 Typ GRM105 100VA4301 GRM105 150VA4301 GRM105 200VA4301 GRM105 300VA4301 GRM105 400VA4301 GRM105 500VA4301 GRM105 600VA4301 Šířka Ø drátu Délka Užitečný průřez 1,0m   1,5m   2,0 m   3,0m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č