KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 385 z 494Poznámky redaktora
výr. 7139 0 7139 2 7139 4 7139 6 7139 8 7139 0 7139 2 kg/100 ks hmotnost 31,000 48,500 69,900 124,500 242,900 350,500 477,600 kus Bal. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 31,000 40,300 59,700 110,600 220,300 322,700 444,600 kus Bal.4301 €/ks Víko oblouku 90° Magic B 90° B 90° 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFAAM 100 V2A DFAAM 150 V2A DFAAM 200 V2A DFAAM 300 V2A DFAAM 400 V2A DFAAM 500 V2A DFAAM 600 V2A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Víko křížení Magic B B+100 B B+100 Součásti V2A, ozn. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 18,500 29,900 44,400 83,000 166,400 245,500 339,500 kus Bal. Víko křížení předmontovanými otočnými západkami. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 13,100 19,800 28,100 49,300 95,100 137,600 187,200 kus Bal. Víko pro odbočný díl předmontovanými otočnými západkami. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů. Víko oblouku 90° předmontovanou otočnou západkou.4301 €/ks Víko odbočného dílu Magic B B B+100 B B B+100 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFKM 100 V2A DFKM 150 V2A DFKM 200 V2A DFKM 300 V2A DFKM 400 V2A DFKM 500 V2A DFKM 600 V2A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č.385OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFBM 100 V2A DFBM 150 V2A DFBM 200 V2A DFBM 300 V2A DFBM 400 V2A DFBM 500 V2A DFBM 600 V2A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. výr.4301 . 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů.4301 €/ks Víko odbočného dílu Magic B 63 B 63 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFTM 100 V2A DFTM 150 V2A DFTM 200 V2A DFTM 300 V2A DFTM 400 V2A DFTM 500 V2A DFTM 600 V2A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. výr.4301 €/ks Víko oblouku 45° Magic B 45° B 45° 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFBM 100 V2A DFBM 150 V2A DFBM 200 V2A DFBM 300 V2A DFBM 400 V2A DFBM 500 V2A DFBM 600 V2A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. Víko oblouku 45° předmontovanou otočnou západkou. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 11,100 13,500 14,500 20,900 31,700 37,900 44,100 kus Bal. výr. Víko odbočného dílu předmontovanými otočnými západkami. materiálu 1. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů