KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 383 z 494Poznámky redaktora
R400 ca.4301 €/ks Svislý oblouk 90°, klesající 100 200 300 400 500 600 Typ RGBV 610 VA4301 RGBV 620 VA4301 RGBV 630 VA4301 RGBV 640 VA4301 RGBV 650 VA4301 RGBV 660 VA4301 Šířka mm Č. Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť. 20 20 20 20 20 20 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. výr. Není nutný žádný další upevňovací materiál. R400 ca. K zesílení dna konci mřížového žlabu jako ochrana kabelů. materiálu 1.4301 €/ks Svislý oblouk 90°, stoupající 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 Typ RBV 610 VA4301 RBV 620 VA4301 RBV 630 VA4301 RBV 640 VA4301 RBV 650 VA4301 RBV 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. 1 1 1 1 1 1 Svislý oblouk zasune přes konec kabelového žlabu přišroubuje se. výr.383OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 Typ RBV 610 VA4301 RBV 620 VA4301 RBV 630 VA4301 RBV 640 VA4301 RBV 650 VA4301 RBV 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. Svislý oblouk 90° stoupajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice mm. Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť. 7084 3 7084 8 7084 4 7084 0 7084 2 7084 9 kg/100 ks hmotnost 5,500 11,400 17,200 23,100 29,000 35,000 kus Bal. 100 100 100 100 50 50 Pro upevnění objednejte samostatně šrouby typu FRSB M6x12. 7007 5 7007 7 7007 9 7007 1 7007 3 7007 5 kg/100 ks hmotnost 73,000 95,000 124,000 153,000 181,000 210,000 kus Bal. 7070 3 7070 1 7070 5 7070 9 7070 3 7070 1 kg/100 ks hmotnost 7,700 16,700 25,700 34,700 43,700 52,700 kus Bal. Svislý oblouk 90° klesajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm. R400 ca.4301 €/ks Plech dna7 45 63 L --7 7 45 63 L --7 Součásti V2A, ozn. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 . Č. výr. výr.4301 €/ks Spojovací lišta 100 200 300 400 500 600 Typ BEB 100 VA4301 BEB 200 VA4301 BEB 300 VA4301 BEB 400 VA4301 BEB 500 VA4301 BEB 600 VA4301 Šířka mm Č. 7007 5 7007 9 7007 3 7007 7 7007 9 7007 1 kg/100 ks hmotnost 66,000 109,000 145,000 181,000 216,000 252,000 kus Bal. 7138 3 7138 1 7138 8 7138 6 7138 4 7138 2 kg/100 ks hmotnost 172,000 218,000 265,000 311,000 394,500 486,000 kus Bal.4301 €/ks Kloubový oblouk 90°, svislý ca. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. Spojovací lišta širokém provedení pro použití všech kabelových žlabů kabelových žlabů pro velká rozpětí. 1 1 1 1 1 1 Svislý oblouk zasune přes konec kabelového žlabu přišroubuje se. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice mm. R400 85 2 185 2 285 3 385 4 485 5 585 6 Typ SSLB 100 VA4301 SSLB 200 VA4301 SSLB 300 VA4301 SSLB 400 VA4301 SSLB 500 VA4301 SSLB 600 VA4301 Šířka Počet šroubů mm St. 1 1 1 1 1 1 Oblouk dodává nesmontovaném stavu