KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 37 z 494Poznámky redaktora
Informace Výpočet vychýlení na příkladu Zatížení celého systému závěs/vý- ložník/kabelový žlab způsobí vy- chýlení závěsu svislice. 2 zatížení (bez zatížení člověkem)        kN/m -- = křivky zatížení pro      výložníky různé délky Informace Různé délky profilů a šířky výložníků Nejen pouze šířka výložníku, ale také délka závěsu vliv zatíži- telnost kabelového nosného systé- mu. našem příkladu (zvýrazněno modrou barvou) vznikne pro závěs délky 1 500 mm kombinaci výložníkem šířky 400 mm zatížením na konci závěsu vychýlení přibližně 14 mm.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 37OBOKTS Jaký závěs nese jaké zatížení kabely? Legenda diagramu zatížení 1 průhyb v mm na       špičce výložníku. Hodno- tu vychýlení lze odečíst levém okraji diagramu.000, 1 500, resp. Náš modře označený příklad vykazuje pro závěs délce 1500  kombinaci vý- ložníkem šířce 400 mm při maxi- málním zatížení kabely výši cca 5 vychýlení konci závěsu ve výši přibližně mm . Informace Výpočet vychýlení při maximálním zatížení příkla- du Také vychýlení závěsu při maxi- málním zatížení lze odečíst dia- gramu. Zátěžové křivky diagramu po- skytují informace zatížitelnosti zá- věsu délkou 600, 1. 000  při zohlednění šířky výložníku