KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 362 z 494Poznámky redaktora
Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný stropní držák TPDG Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 445 1,05 545 0,8 645 0,61 Typ TPS 445 VA4301 TPS 545 VA4301 TPS 645 VA4301 Délka kN mm kN Č. Závěs upevnění vodorovné betonové stropy. 15 15 15 Jestliže profil upevňuje přímo strop nebo jsou-li profily sešroubovány proti sobě, z důvodu stability vždy nutné použít rozpěrku typu 4.4301 €/ks Závěs TP Zatěžovací diagram závěsů typu TPS Max. Nástěnný stropní držák upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu. zatížení celk.362 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 145 100 1,4 1,3 195 150 1,05 0,95 245 200 0,87 0,8 345 300 0,55 0,5 Typ TPDG 145 VA4301 TPDG 195 VA4301 TPDG 245 VA4301 TPDG 345 VA4301 Šířka pro šířku F kN stěna F ve stropu mm kN Č. 6365 9 6365 1 6365 3 6365 5 kg/100 ks hmotnost 53,000 60,000 67,000 81,000 kus Bal. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. výr.4301 . hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. 6364 8 6364 0 6364 2 kg/100 ks hmotnost 72,000 85,000 99,000 kus Bal. výr. Max. 6 6 5 5 Důležité upozornění! Je-li třmen připevněn přímo stěnu nebo strop, třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu 4. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro závěs TP Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm Součásti V2A, ozn. Důležité: Jako výložník používejte jen délky 345 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výška bočnice kabelového nosného systému mm. hmotnost kabelů kabelový žlab stropní držák. zatížení celk. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Nástěnný stropní držák TP Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG Max. materiálu 1. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm