KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 351 z 494Poznámky redaktora
Příčné prolisy šířky 500 mm. St Ocel pásově zinkováno €/ks Sada podélných spojek 75 M10 Typ MAH LTR FS pro šířku pro závitovou tyč mm Č. Sada rychlospojek pro přímé bezšroubové spojení kabelových žlabů tvarových dílů výškou bočnice mm. Nosný žlab svítidel děrovaným dnem pro upevnění svítidel pro uložení vedení. St Ocel pásově zinkováno €/ks Středový závěs 75 0,75 3000 Typ DRL 075 FS Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. 6052 9 kg/100 m hmotnost 81,500 Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření. výr. 6055 0 6055 2 6055 0 kg/100 m hmotnost 125,000 125,000 136,000 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. 6068 0 kg/100 ks hmotnost 17,800 kus Bal. výr. St Ocel pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah €/m Nosný žlab svítidel Zatěžovací diagram nosného žlabu svítidel typu LTR Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 60 75 Typ RV 607 FS Výška bočnice Šířka mm mm Č. výr. 6358 0 kg/100 ks hmotnost 12,100 kus Bal. U bílého provedení jedná povlak pohledové ploše. Středový závěs pro nosný žlab svítidel typu LTR pro zavěšení závitovou tyčí řetězem. 25 Středový závěs lze použít všemi kabelovými žlaby šířky 75 mm výškou bočnice mm. Víko kabelových žlabů kabelových žebříků páry otočných západek. St Ocel pásově zinkováno €/m Víko otočnou západkou Nosný žlab svítidel .351OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Nosnésystémysvítidel 75 3000 0,75 — 75 6000 0,75 — 75 3000 0,75 9010 čistě bílá Typ LTR 3000 FS LTR 6000 FS LTR FSK RW Šířka Výška bočnice Délka Tloušťka plechu Číslo RAL Barva mm mm Č. výr. 10 Průchozí ochranné pospojování zaručeno bez použití šroubů