KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 35 z 494Poznámky redaktora
Potřebujete-li určit zatížitelnost kabelového nosného systému, mu- síte bezpodmínečně zohlednit také vlastnosti výložníků závěsů. Legenda diagramu zatížení 1 průhyb v mm na       špičce výložníku. 2 zatížení (bez zatížení člověkem)       kN/m -- = křivky zatížení pro      výložníky různé délky . Jedná se upevňovací prvky kabelových žlabů žebříků stěně ke stropu patří tedy mezi důležité konstrukční součásti celého systé- mu.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 35OBOKTS Jaký výložník nese jaké zatížení kabely? Důležitou součástí kabelových nosných systémů OBO jsou montážní komponenty nich pak zvláště výložníky závěsy. Při výběru správných výrobků také zde vhodnou pomůckou zkušební diagram