KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 294 z 494Poznámky redaktora
3 52 37 85 0,75 3000 Typ TSG FS Rozměr H Tloušťka plechu Rozměr L mm mm Č.3 52 37 50115. výr. Úhel svisle nastavitelný. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek kabelových žebřících. výr. 6062 4 kg/100 m hmotnost 70,300 m Bal. St Ocel pásově zinkováno zinkohliníkový potah, Double Dip €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č. 6216 7 kg/100 ks hmotnost 48,800 kus Bal. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. Úhlová spojka jako vnější spojka spojování kabelových žebříků tvarových dílů výškou bočnice 110 mm průběžným děrováním. St Ocel V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.294 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Systémykabelovýchžebříků V objednávkách uvádějte čísla výrobků 110 Typ LWVG 110 FS Výška bočnice mm Č.4301 pásově zinkováno bez povr- chové úpravy €/ks Úhlové spojky 110 Typ LGVG 110 FS Výška bočnice mm Č. 6221 6 kg/100 ks hmotnost 18,000 kus Bal. Příchytka pro dodatečně zhotovovaná odbočení stejné rovině. 10 110LGVG 110 6216 365,00010 Potenciálové vyrovnání zajištěno sešroubováním. výr. 6062 4 kg/100 ks hmotnost 0,512 kus Bal.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky Výška bočnice 110 mm .4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. výr. Kloubová spojka jako vnější spojka pro spojování kabelových žebříků tvarových dílů výškou bočnice 110 mm průchozím děrováním bočnice. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 10 LAS 110 6221 419,00010 K navýšení množství ukládaných kabelů používá kombinaci rohovým plechem typu LEB. 20 110LWVG 110 VA4301 6216 048,80020 Potenciálové vyrovnání zajištěno sešroubováním. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Kloubová spojka Typ LAS 110 FS Č. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Příchytka 50115. 6216 0 kg/100 ks hmotnost 61,000 kus Bal. 3 85 0,75 3000TSG 6062 170,3003 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi