KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 289 z 494Poznámky redaktora
6222 7 kg/100 párů hmotnost 1,100 pár Bal. výr. PE Polyetylén €/pár Ochranný kryt 30 63 30 63 60 Typ LVG FS Výška bočnice mm Č. výr. Kabelový žebřík výškou bočnice 60 mm přinýtovaným nahoru otevřeným profilem příčky.289OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémykabelovýchžebříků 200 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 300 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 400 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 500 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 600 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 Typ LG 620 3000FS LG 630 3000FS LG 640 3000FS LG 650 3000FS LG 660 3000FS Šířka Tloušťka bočnice Délka 2,0 m   2,5 m   3,0m   4,0 m   mm kN/m kN/m kN/m kN/m Č. 40 Ochranný kryt zakrytí konců kabelových žebříků výškou bočnice mm. 6208 8 6208 1 6208 4 6208 7 6208 0 kg/100 m hmotnost 281,700 306,000 330,000 354,300 378,300 Dov. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Podélné spojky Výška bočnice mm . Podélná spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků tvarových dílů výškou bočnice 60 mm průchozím děrováním bočnice. zatížení: 200 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 300 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 400 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 500 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 600 1,5 3000 2,25 1,5 0,4 LG 620 3000FT LG 630 3000FT LG 640 3000FT LG 650 3000FT LG 660 3000FT 6208 2 6208 6 6208 0 6208 4 6208 8 298,300 324,300 350,000 376,000 401,700 200 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 300 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 400 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 500 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 600 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 LG 620 6000FS LG 630 6000FS LG 640 6000FS LG 650 6000FS LG 660 6000FS 6208 7 6208 0 6208 3 6208 6 6208 9 273,800 298,000 322,200 346,300 370,500 200 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 300 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 400 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 500 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 600 1,5 6000 2,25 1,5 0,4 LG 620 6000FT LG 630 6000FT LG 640 6000FT LG 650 6000FT LG 660 6000FT 6208 0 6208 3 6208 6 6208 9 6208 1 290,000 315,800 334,200 367,500 393,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. 20 60LVG 6208 322,00020 Potenciálové vyrovnání zajištěno sešroubováním. 6208 0 kg/100 ks hmotnost 20,000 kus Bal. Vhodnou třmenovou příchytku typu 2056 najdete oddílu Systémy stoupacích žebříků. Kabelový žebřík dodáván složený. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/m Kabelový žebřík VS Zatěžovací diagram VS Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením oranžová Typ SKH OR Barva výr