KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 279 z 494Poznámky redaktora
30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek mřížových žlabech. 6062 2 kg/100 ks hmotnost 0,830 kus Bal. Mřížový žlab tvaru bodově svařených ocelových drátů výškou bočnice mm. 6017 8 6017 6 6017 4 6017 2 6017 0 kg/100 m hmotnost 132,000 140,000 180,000 210,000 240,000 Dov. 25 Včetně šroubů FRS 20. St Ocel pásově zinkováno zinkohliníkový potah, Double Dip €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č. 3 30 3000TSG 6062 438,0003 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky Typ GSV FT Č. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/m Mřížový žlab CGR Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu CGR 50 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 30 3000 Typ TSG FS Rozměr H Rozměr L mm mm Č. výr. výr. výr.279OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémymřížovýchžlabů 50 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 100 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 200 4,5 3000 0,32 0,25 0,18 300 4,5 3000 116 0,32 0,25 0,18 400 4,5 3000 157 0,32 0,25 0,18 Typ CGR FT CGR 100 FT CGR 200 FT CGR 300 FT CGR 400 FT Šířka Ø drátu Délka Užitečný průřez 1,0m   1,5m   2,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. zatížení: Magnetický útlum stínění dB. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Spojka34 28 Mřížový žlab. 6016 4 kg/100 ks hmotnost 3,000 kus Bal. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. výr.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. 6062 0 kg/100 m hmotnost 38,000 m Bal. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Spojky pro mřížový žlab šroubovacím provedení. výr