KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 267 z 494







Poznámky redaktora
Mřížový žlab tvarovanou integrovanou spojkou výškou bočnice mm. 6001 0 6001 4 6001 7 6001 0 6001 3 6001 6 6001 9 kg/100 m hmotnost 72,000 85,700 99,600 191,100 234,600 276,400 318,400 Dov. výr. Díly jednoduše navzájem zasunou. Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky.8 G GRM 300 G GRM 400 G GRM 500 G GRM 600 G 6001 1 6001 2 6001 4 6001 6 6001 7 6001 8 6001 0 6001 2 6001 4 67,000 72,400 85,700 100,000 151,000 194,900 236,700 279,000 321,200 50 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 100 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 150 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 200 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 200 4,8 3000 0,7 0,5 0,25 300 4,8 3000 129 0,7 0,5 0,25 400 4,8 3000 175 0,9 0,6 0,3 500 4,8 3000 220 0,9 0,6 0,3 600 4,8 3000 265 0,9 0,6 0,3 GRM FT GRM 100 FT GRM 150 FT GRM 200 FT GRM 200 4.267OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémymřížovýchžlabů 100 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 150 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 200 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 300 4,8 3000 129 0,7 0,5 0,25 400 4,8 3000 175 0,9 0,6 0,3 500 4,8 3000 220 0,9 0,6 0,3 600 4,8 3000 265 0,9 0,6 0,3 Typ GRM 100 F GRM 150 F GRM 200 F GRM 300 F GRM 400 F GRM 500 F GRM 600 F Šířka Ø drátu Délka Užitečný průřez 1,0m   1,5m   2,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. Rozměr 100 mm (výjimka GRM 55/50 100 mm).8FT GRM 300 FT GRM 400 FT GRM 500 FT GRM 600 FT 6001 5 6001 6 6001 8 6001 0 6001 1 6001 4 6001 8 6001 2 6001 6 70,000 71,330 90,000 103,500 154,300 198,800 244,300 287,700 331,600 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. zatížení: 50 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 100 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 150 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 200 3,9 3000 0,35 0,2 0,1 200 4,8 3000 0,7 0,5 0,25 300 4,8 3000 129 0,7 0,5 0,25 400 4,8 3000 175 0,9 0,6 0,3 500 4,8 3000 220 0,9 0,6 0,3 600 4,8 3000 265 0,9 0,6 0,3 GRM G GRM 100 G GRM 150 G GRM 200 G GRM 200 4. St Ocel žárově zinkováno galvanicky zinkováno žárově pozin- kováno ponorem €/m Mřížový žlab GR-Magic® Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 55 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Výška bočnice 55 . Popis povrchu předem zinkované dráty dle DIN 10244/2 (povrch cca µm)