KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 234 z 494Poznámky redaktora
6059 8 6059 0 6059 2 6059 4 6059 6 6059 8 6059 0 kg/100 m hmotnost 230,160 269,500 308,800 387,200 465,570 544,260 622,900 Dov.234 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 systémůkabelovýchžlabů V objednávkách uvádějte čísla výrobků 100 3050 1,75 1,1 0,5 150 3050 125 1,75 1,1 0,5 200 3050 186 1,75 1,1 0,5 300 3050 253 1,75 1,1 0,5 400 3050 338 1,75 1,1 0,5 500 3050 423 1,75 1,1 0,5 600 3050 508 1,75 1,1 0,5 Typ MKSMU 810 FS MKSMU 815 FS MKSMU 820 FS MKSMU 830 FS MKSMU 840 FS MKSMU 850 FS MKSMU 860 FS Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   2,0 m   2,5 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/m Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný B 85 3050 3000 B 85 3050 3000 Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSMU 85 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Výška bočnice 85 . výr. zatížení: 100 3050 1,75 1,1 0,5 150 3050 125 1,75 1,1 0,5 200 3050 186 1,75 1,1 0,5 300 3050 253 1,75 1,1 0,5 400 3050 338 1,75 1,1 0,5 500 3050 423 1,75 1,1 0,5 600 3050 508 1,75 1,1 0,5 MKSMU 810 FT MKSMU 815 FT MKSMU 820 FT MKSMU 830 FT MKSMU 840 FT MKSMU 850 FT MKSMU 860 FT 6059 5 6059 7 6059 9 6059 1 6059 3 6059 5 6059 7 251,140 293,770 336,720 422,290 507,500 593,440 679,340 MKSMU systém středně těžkých kabelových žlabů Magic, neděrovaných, výška bočnice 85 mm