KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 225 z 494Poznámky redaktora
6059 8 6059 0 6059 2 6059 4 6059 6 6059 8 6059 0 kg/100 m hmotnost 286,880 345,900 404,590 522,290 640,000 757,700 875,400 Dov. výr. zatížení: 100 1,5 3050 2,6 1,9 0,55 150 1,5 3050 2,6 1,9 0,55 200 1,5 3050 118 2,6 1,9 0,55 300 1,5 3050 178 2,6 1,9 0,55 400 1,5 3050 238 2,6 1,9 0,55 500 1,5 3050 298 2,6 1,9 0,55 600 1,5 3050 358 2,6 1,9 0,55 SKSMU 610 FT SKSMU 615 FT SKSMU 620 FT SKSMU 630 FT SKSMU 640 FT SKSMU 650 FT SKSMU 660 FT 6059 5 6059 7 6059 9 6059 1 6059 3 6059 5 6059 7 312,780 377,050 441,300 569,500 698,000 826,220 954,750 SKSMU těžký systém kabelových žlabů Magic, neděrovaných, výška bočnice mm.225OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků systémůkabelovýchžlabů 100 1,5 3050 2,6 1,9 0,55 150 1,5 3050 2,6 1,9 0,55 200 1,5 3050 118 2,6 1,9 0,55 300 1,5 3050 178 2,6 1,9 0,55 400 1,5 3050 238 2,6 1,9 0,55 500 1,5 3050 298 2,6 1,9 0,55 600 1,5 3050 358 2,6 1,9 0,55 Typ SKSMU 610 FS SKSMU 615 FS SKSMU 620 FS SKSMU 630 FS SKSMU 640 FS SKSMU 650 FS SKSMU 660 FS Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   2,0 m   3,0m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/m Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný 3000 3050 B 603000 3050 B 60 Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSMU 60 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Výška bočnice 60