KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 223 z 494Poznámky redaktora
6059 6 6059 8 6059 0 6059 2 6059 4 6059 6 6059 8 kg/100 m hmotnost 247,540 301,630 329,180 385,240 441,310 497,370 553,440 Dov. výr. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/m Kabelový žlab SKS-Magic®B 60 7x37 7x79 3000 3050 L Y X 27 B 60 7x37 7x79 3000 3050 L Y X 27 Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 60 0,8 0,811 0 60 10 20 30 40 50 11 1 3 2 4 100-200 1,5 2,752,52,252,01,75 3,0 3,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0 300-400 500-600 100-200 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Výška bočnice 60 .223OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků systémůkabelovýchžlabů 100 1,5 3050 2,25 1 150 1,5 3050 112 2,25 1 200 1,5 3050 118 162 2,25 1 300 1,5 3050 178 196 262 180 2,7 2,1 0,8 400 1,5 3050 238 296 362 280 2,7 2,1 0,8 500 1,5 3050 298 396 462 380 2,6 1,8 0,8 600 1,5 3050 358 496 562 480 2,6 1,8 0,8 Typ SKSM 610 FS SKSM 615 FS SKSM 620 FS SKSM 630 FS SKSM 640 FS SKSM 650 FS SKSM 660 FS Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez Rozměr x Rozměr y Rozměr L 1,5m   2,0 m   3,0m   mm cm² kN/m kN/m kN/m Č. zatížení: 100 1,5 3050 2,25 1 150 1,5 3050 112 2,25 1 200 1,5 3050 118 162 2,25 1 300 1,5 3050 178 196 262 180 2,7 2,1 0,8 400 1,5 3050 238 296 362 280 2,7 2,1 0,8 500 1,5 3050 298 396 462 380 2,6 1,8 0,8 600 1,5 3050 358 496 562 480 2,6 1,8 0,8 SKSM 610 FT SKSM 615 FT SKSM 620 FT SKSM 630 FT SKSM 640 FT SKSM 650 FT SKSM 660 FT 6059 3 6059 5 6059 7 6059 9 6059 1 6059 3 6059 5 269,830 328,850 359,000 420,000 481,310 542,290 603,600 SKSM systém těžkých kabelových žlabů Magic výškou bočnice mm