KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 181 z 494Poznámky redaktora
zatížení celk. F kN 4,3 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk.181OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 210 13,5 5,5 310 110 13,5 5,5 410 130 13,5 5,5 510 145 13,5 5,5 560 165 13,5 5,5 610 165 13,5 5,5 710 195 13,5 5,5 810 195 13,5 5,5 910 215 13,5 5,5 1010 230 13,5 5,5 Typ AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW 101 FT Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. výr. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku Kotva dov. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. 6418 4 6418 0 6418 7 6418 9 6418 7 6418 5 6418 1 6418 6 6418 8 6418 4 kg/100 ks hmotnost 77,000 123,000 167,000 249,000 282,000 305,000 418,000 477,000 558,000 640,000 kus Bal. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Nástěnný závěsový výložník 55 Zatěžovací diagram výložníku typu 55 Max. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Těžký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. kN Délka výložníku mm 200 300 400 500 600 700 800 1,77 1,76 1,73 1,66 1,66 1,54 1,25 3,15 3,10 3,08 2,94 2,94 2,73 2,22 4,10 4,06 4,02 3,83 3,83 3,56 2,88 Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsový výložník 55 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Systémy závěsů profilu výložníků . hmotnost kabelů kabelový žlab výložník