KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 178 z 494Poznámky redaktora
kN Délka výložníku mm 100 150 200 300 400 500 600 0,73 0,65 0,61 0,49 0,44 0,41 0,38 1,31 1,16 1,08 0,88 0,78 0,73 0,66 Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsový výložník 15 Zatěžovací hodnoty pro závěsu Maximální zatížení Fcelk. třeba dodržovat montážní podmínky uvedení schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku Kotva dov. F kN 2,4 4,3 Maximální zatížení Fcelk. 6420 6 6420 4 6420 0 6420 0 6420 5 6420 8 6420 6 6420 6 kg/100 ks hmotnost 14,500 21,000 26,000 32,500 55,000 72,000 77,000 85,000 kus Bal. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Lehký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. výr. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. zatížení celk. 30 30 30 30 30 20 20 20 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Nástěnný závěsný výložník 15 Zatěžovací diagram výložníku typu 15 Max.178 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montážnísystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků 110 1,5 160 1,5 210 1,5 310 1,5 410 1,5 510 1,5 560 1,5 610 1,5 Typ AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT AW FT Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. kN Profil US 60 US 120 US 60 US 120 Délka výložníku mm 100 200 300 400 1,50 1,50 1,30 1,30 1,50 1,50 1,30 1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,50 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Systémy závěsů profilu výložníků . Uvedené hodnoty vztahují na beton třídy pevnosti C20/25. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují