KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 175 z 494Poznámky redaktora
30 30 30 30 Včetně šroubu M10 upevnění závěs U.175OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 110 32,5 1,2 210 32,5 1,2 310 1,2 410 1,2 Typ MWA 11S FS MWA 21S FS MWA 31S FS MWA 41S FS Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku Kotva dov. Lehký nástěnný závěsový výložník dosedací plochou vytvořenou zahnutím. 6424 6 6424 2 6424 0 6424 9 kg/100 ks hmotnost 12,700 24,500 57,000 68,000 kus Bal. kN Profil US 60 US 120 US 60 US 120 Délka výložníku mm 100 200 300 400 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Systémy závěsů profilu výložníků . případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. F kN 2,4 4,3 Maximální zatížení Fcelk. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 0,73 0,61 0,49 0,44 1,20 1,08 0,88 0,78 Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsový výložník MWA 12 Zatěžovací hodnoty pro MWA závěsu Maximální zatížení Fcelk. St Ocel pásově zinkováno €/ks Nástěnný závěsový výložník MWA 12 Zatěžovací diagram výložníku typu MWA 12 Max. výr. zatížení celk. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25