KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 173 z 494Poznámky redaktora
zatížení celk. Uve- dené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. 6349 3 kg/100 ks hmotnost 180,000 kus Bal. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl, asymetrický 9 5013 35 50 400 40 140 220 9 5013 35 50 400 40 140 220 Max. 10 Upevňovací materiál šrouby šestihrannou hlavou typu SKS 12x80 rozpěrka DSK 45) si objednejte zvlášť. výr. použití lze rozhodnout bezprostředně místě montáže podle skutečného zatížení. 6346 4 kg/100 ks hmotnost 280,000 kus Bal. 25 Aby profil při utažení průchozího upevňovacího šroubu šestihrannou hlavou nasazení výložníku nebo základové desky nezdeformoval, vždy vsazena statických důvodů rozpěrka. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. 6416 0 kg/100 ks hmotnost 19,000 kus Bal. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. Přídavná základová deska asymetrickém provedení pro zvýšení nosnosti závěsů 7 K. Maximální úhlové nastavení činí jednostranně 30°. výr. Rozpěrka pro vsazení profilů základové desky typu VQP. 6346 0 kg/100 ks hmotnost 280,000 kus Bal. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl, symetrický 13 50 13 35 50100 140 320 400 13 50 13 35 50100 140 320 400 Max. Přídavná základová deska symetrickém provedení pro zvýšení nosnosti závěsů 7 K. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. Základová deska pro závěs pro navaření ocelovému nosníku St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Základová deska, navařovací 115 60 50 100 115 60 50 100 Typ KU VQP FT Č. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 5,56 4,98 4,58 4,13 3,81 3,54 7,44 6,66 6,05 5,54 5,10 4,73 Přídavná základová deska symetrická, Kotva dov.173OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy Typ KU AOX FT Č. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 10,00 10,00 9,16 8,26 7,62 7,08 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,46 Typ KA-ASY FT Č. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Rozpěrka 4045 80 4045 80 Typ KA-SY FT Č. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 4,49 4,13 3,81 3,54 2,74 2,56 6,02 5,52 5,10 4,73 4,63 3,46 Systémy závěsů profilu výložníků . St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Základová deska, variabilní Typ DSK FT Č. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Přídavná základová deska asymetrická, Kotva dov. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. V případě použití nepopraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. 1 Přídavný díl pro závěs K Přídavný díl zvyšuje nosnost závěsů při respektování parametrů kotev. zatížení celk. 6349 8 kg/100 ks hmotnost 82,000 kus Bal. výr. 1 Přídavný díl zvyšuje nosnost závěsů při respektování parametrů kotev. Díky jednoduché konstrukci možné jeho flexibilní hospodárné použití stavbě. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Přídavná základová deska symetrická, Kotva dov. 1 Upevňovací materiál šrouby šestihrannou hlavou typu SKS 12x80) objednejte zvlášť. Variabilní základová deska pro montáž profil 7. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. výr. výr