KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 173 z 494Poznámky redaktora
výr. Rozpěrka pro vsazení profilů základové desky typu VQP. 6349 8 kg/100 ks hmotnost 82,000 kus Bal. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. 6349 3 kg/100 ks hmotnost 180,000 kus Bal. Přídavná základová deska symetrickém provedení pro zvýšení nosnosti závěsů 7 K. zatížení celk. použití lze rozhodnout bezprostředně místě montáže podle skutečného zatížení. 1 Přídavný díl pro závěs K Přídavný díl zvyšuje nosnost závěsů při respektování parametrů kotev. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. Variabilní základová deska pro montáž profil 7. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl, symetrický 13 50 13 35 50100 140 320 400 13 50 13 35 50100 140 320 400 Max. Díky jednoduché konstrukci možné jeho flexibilní hospodárné použití stavbě. 10 Upevňovací materiál šrouby šestihrannou hlavou typu SKS 12x80 rozpěrka DSK 45) si objednejte zvlášť. výr. 1 Upevňovací materiál šrouby šestihrannou hlavou typu SKS 12x80) objednejte zvlášť. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Přídavná základová deska symetrická, Kotva dov. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Rozpěrka 4045 80 4045 80 Typ KA-SY FT Č. 6346 0 kg/100 ks hmotnost 280,000 kus Bal. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Základová deska, variabilní Typ DSK FT Č. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 5,56 4,98 4,58 4,13 3,81 3,54 7,44 6,66 6,05 5,54 5,10 4,73 Přídavná základová deska symetrická, Kotva dov. výr. Základová deska pro závěs pro navaření ocelovému nosníku St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Základová deska, navařovací 115 60 50 100 115 60 50 100 Typ KU VQP FT Č. Uve- dené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. výr. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují.173OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy Typ KU AOX FT Č. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl, asymetrický 9 5013 35 50 400 40 140 220 9 5013 35 50 400 40 140 220 Max. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 10,00 10,00 9,16 8,26 7,62 7,08 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,46 Typ KA-ASY FT Č. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. 25 Aby profil při utažení průchozího upevňovacího šroubu šestihrannou hlavou nasazení výložníku nebo základové desky nezdeformoval, vždy vsazena statických důvodů rozpěrka. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. zatížení celk. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Přídavná základová deska asymetrická, Kotva dov. 1 Přídavný díl zvyšuje nosnost závěsů při respektování parametrů kotev. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. výr. Přídavná základová deska asymetrickém provedení pro zvýšení nosnosti závěsů 7 K. 6346 4 kg/100 ks hmotnost 280,000 kus Bal. 6416 0 kg/100 ks hmotnost 19,000 kus Bal. Maximální úhlové nastavení činí jednostranně 30°. V případě použití nepopraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 500 600 4,49 4,13 3,81 3,54 2,74 2,56 6,02 5,52 5,10 4,73 4,63 3,46 Systémy závěsů profilu výložníků