KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 165 z 494Poznámky redaktora
výr. Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 25. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 K upevnění pod vodorovné betonové stropy ocelové nosníky.165OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 200 2,7 1,5 300 2,7 1,5 400 2,7 1,5 500 2,7 1,5 600 2,1 1,1 700 2,1 1,1 800 2,1 1,1 900 2,1 1,1 1000 2,1 1,1 1100 2,1 1,1 1200 2,1 1,1 Typ US FT US FT US FT US FT US FT US FT US FT US FT US 100 FT US 110 FT US 120 FT Délka Tloušťka materiálu Tahové zatížení Délka výložníku 200 Délka výložníku 400 mm kN Č. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 1,68 1,26 1,00 0,83 3,06 2,31 1,85 1,50 Oboustranné zatížení výložníky Kotva dov. zatížení celk. 6342 1 6342 3 6342 5 6342 7 6342 9 6342 2 6342 4 6342 6 6342 8 6342 0 6342 2 kg/100 ks hmotnost 50,500 64,400 78,300 92,300 106,200 120,200 134,100 147,800 162,000 175,900 189,900 kus Bal. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. Závěs (profil rozměru 30 mm navařenou základovou deskou. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt Systémy závěsů profilu výložníků . 6338 8 kg/100 ks hmotnost 1,070 kus Bal. F kN 2,4 4,3 Maximální zatížení Fcelk. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Závěs 3 Zatěžovací diagram závěsu typu K Max. 20 Ochranný kryt zakrytí konců profilů 3. F kN 2,4 4,3 Maximální zatížení Fcelk. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Jednostranné zatížení výložníky Kotva dov. kN Délka výložníku mm 100 200 300 400 3,00 2,56 2,25 1,95 3,00 3,00 3,00 3,00 Zatěžovací parametry kotev pro závěs K Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm oranžová Typ US OR Barva výr