KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 151 z 494Poznámky redaktora
Neodolný vůči Silné kyseliny, chlór, fluor, bromové výpary, bělící louhy, trichloretylén, metylenchlorid. POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd) — Teplotní odolnost: trvalá 100°C, krátkodobá cca 130°C a cca minus 40°C*. Odolný vůči Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy laky, oleje tuky. Neodolný vůči Bělící louhy, většina kyselin, chlór. U velmi vysušených dílů (vysoká teplota extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám různým ředidlům. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí. PVC Polyvinylchlorid— Teplotní odolnost: trvalá 65°C, krátkodobá cca 75°C cca minus 30°C*. Podmíněně odolný vůči Oleje tuky. cca 25°C. Podmíněně odolný vůči Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů. Odolný vůči Benzín, nafta, většina slabých kyselin, oleje tuky. Odolný vůči Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy laky, oleje tuky. Chemická odolnost obecně jako polyetylénu.Materiály plasty Dalšíinformace 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 151OBOKTS CR Chloroprénový kaučuk— Teplotní odolnost: trvalá 120°C, krátkodobá cca 150°C a cca minus 30°C*. PS Polystyrol— Teplotní odolnost: Vzhledem poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu resp. Odolný vůči Oleje kyseliny Neodolný vůči Paliva FA Vláknový těsnicí materiál DIN 28091— dle DIN 28091, neobsahuje asbest Teplotní odolnost: maximálně 300°C. Odolný vůči Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin. Neodolný vůči Bělící louhy, většina kyselin, chlór. Odolný vůči Slabé kyseliny, louhy, oleje tuky, benzín. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí. Neodolný vůči Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén. GFK Plast zesílený skelnými vlákny— Teplotní odolnost: -50 130°C Odolný vůči vysoká chemická odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči účinkům UV záření NR Přírodní kaučuk— Teplotní odolnost: trvalá 80°C, krátkodobá cca 120°C a cca minus 40°C*. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. Podmíněně odolný vůči Aceton, amoniak, benzol. Odolný vůči Louhy anorganické kyseliny. PA/GF Polyamid, zesílený skelnými vlákny— Teplotní odolnost: trvalá 100-110°C, krátkodobá cca 160°C a cca minus 40°C*. Neodolný vůči Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Malá. Odolný vůči Většina kyselin Neodolný vůči Paliva, ředidla, oleje PA Polyamid— Teplotní odolnost: trvale cca °C, krátkodobě cca 130 °C také cca minus °C*. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu acetonu. Odolný vůči Aceton, éter, benzin, slabá kyselina octová, benzol, topný olej, oleje a tuky, toluen. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, změkčovadly některých PVC kabelových směsí. Odolnost proti chladu: cca minus 40°C*. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy, kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou, kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem, propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou, roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně malé, mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn. U velmi vysušených dílů (vysoká teplota extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám různým ředidlům. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. Malá náchylnost vznik trhlin. Odolný vůči Alkálie, většina kyselin, alkohol. Neodolný vůči Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny. Neodolný vůči Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, aceton, éter, benzín benzol, ředidla barev laků, chlór, nafta. Neodolný vůči Metylenchlorid, trichloretylen, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina sírová. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Malá PE Polyetylén— Teplotní odolnost: tvrdé druhy trvale cca 90°C, krátkodobě cca 105°C, měkké druhy trvale cca 80°C, krátkodobě cca 100°C do minus cca 40°C*. PC Polykarbonát— Teplotní odolnost: trvalá cca 110°C (ve vodě 60°C), krátkodobá 125°C a cca minus 35°C*. . PBPT Polybutylentereftalát— Termoplastický polyester Teplotní odolnost: trvalá 120°C, krátkodobá cca 140°C a cca minus 40°C*