KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 142 z 494Poznámky redaktora
Montáž profilu dna Montáž profilu dna systému BKK. Tato varianta montáže poskytuje zvýšenou stabilitu místa styku. BKK upevňovací varianta přisazením Možná varianta montáže profilů BKK provedením styku "natupo". Spojení styčných míst Spojení míst styku "natupo" systému BBK spojkou typu SSV. Montáž přístrojové desky Montáž přístrojové desky typu na připojovací motorový sloup.Pomůckyproprojektovánístavebnicovýchsystémů 142 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montáž motorového připojovacího sloupu pomocí upevňovacího třmenu Upevnění motorového připojovacího sloupu typu MAS 140/10 upevňovacím třmenem typu BF 140/10 stěnu. Bočnice musí přitom odříznout. BKK upevňovací varianta překrytím Možná varianta montáže profilů BKK s překrytím místě styku. Upevnění víka Upevnění víka typu MASD motorový připojovací sloup. Úhlové spojení Jednoduché sestavení oblouků pomocí kloubových spojek typu SV. Hotová montáž Zobrazení hotové stavebnicové montáže . Příklad montáže Příklad upevnění stavebnicového systému pomocí závěsů příčné podpěry profilů U