Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 50 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vznik oblouků mezi kontaky Obr.18 zhašení oblouku (zhášecí komora bez úprav) Obr. Magnetické pole urychluje pohyb oblouků žebrům komory Obr. Oblouk napravo dostal kontaktů zdržuje na počáteční hranici žeber komory (oblouky zanikají) .2B) Test č