Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 34 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Oblouk obtížně arc- runner přecházel většině případů zdržoval kontaktním můstku. Vznikly tedy mezi rošty větší rozestupy oblouk snadněji mezi ně dostával. Jako zdroj napětí byl využit synchronní generátor. správném uspořádání magnetické polarity, oblouk již pohyboval žádaným směrem. .ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně 32 5 Vyhodnocení testování zhášecí komory Testovací zkoušky zhášecí komory probíhaly zkratovně Vědecko-technickém parku profesora Lista. Všechny testy byly zaznamenávány pomocí vysokorychlostní kamery Photron Fastcam SA-X2, která dokáže zaznamenávat rychlostí 000 000 snímků za sekundu. Kopíroval lépe tvar kontaktního můstku oblouk snadněji arc-runner přecházel. První nastavení můžete vidět na obrázku 4. Na přístroji bylo provedeno celkem testů, které byly zaměřeny především vypínací schopnosti stykače při určitém napětí produ. Velký počet roštů malé rozestupy mezi nimi zapříčinily, oblouk obtížně dostával mezi rošty neprodlužoval se. Pro zaznamenání průběhu oblouku bylo využito 500 snímků za sekundu kameře použit objektiv Nikon 18-105mm. Při prvních dvanácti testech byla chybně uspořádána polarita permanentních magnetů magnetickém obvodu, což byla závažná chyba. Přístroj byl testován dvou nastaveních. Druhé nastavení zhášecí komory mělo každému kontaktu kusů (celkem 10 kusů) roštů.1). Dalším problémem byl tvar arc-runneru kontaktním můstku. pro každý kontakt kusů (celkem kusů).4 Zde komora obsahuje plný počet zhášecích roštů tj. Arc-runner kontaktním můstku byl odstraněn nahrazen novým z tenšího měděného materiálu (viz obr. Cílem testování bylo zjistit, jakých mezí napětí proudu bude přístroj bezpečně vypínat procházející proud účinně zhášet oblouk navržené zhášecí komoře. lepšímu nasvícení objektu bylo také použito doplňkové LED světlo. 5. Protože testovaný přístroj spadá kategorie nízkého napětí (nejvyšší napětí, které přístroj podstoupil bylo 350V), byl proto generátor udržován určitých otáčkách pomocí asynchronního motoru měnilo pouze budící napětí pomocí budiče, který připojen rotoru generátoru sběrnými kroužky. Kvůli bezpečnosti bylo testování ovládáno velína zkratovny veškerá výstupní data zkoušky byla zaznamenána pomocí počítačového softwaru, kterým velín disponuje. Oblouk nebyl vtahován prostoru mezi žebra, ale naopak vytlačován magnetickým polem prostoru mezi kontakty