Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 36 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vypínací čas rovnal 11,2 ms, při napětí 306 proudu 144 A.10 zhašení oblouku (špatná polarita magnetického pole): Při testu č. Z vyhodnoceného průběhu vypínacího pochodu příloze lze pozorovat na napěťovém vypínacím průběhu malý šum, což dokazuje oblouk byl menší míře vtažen mezi rošty. Test č. Z vyhodnoceného průběhu vypínacího pochodu příloze lze vidět, na vypínací průběh napětí nenavazuje zotavené napětí zdroje.ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně 34 5.10 snímcích pořízených vysokorychlostní kamery (viz příloha 1B) nejlépe vidět chyba otočené magnetické polarity. Oblouky vznikají na hranách styčných ploch postupně přibližují směrem sobě.1 Vyhodnocení konkrétních testů Pro detailní vyhodnocení testů byly vybrány následující záznamy průběhů a kamerových snímků, které naleznete příloze této práce. . Vypínací čas rovnal 21,74 při napětí 314 proudu 144 A. Z vyhodnoceného průběhu vypínacího pochodu příloze lze vidět na průběhu napětí proudu, přes špatně nastavenou polaritu došlo vypnutí obvodu.19 nezhašení oblouku (zhášecí komora bez úprav) Při testu snímcích pořízených vysokorychlostní kamery (viz příloha 3B) vidět znovuzapálení oblouku, které přechází trvalé hoření mezi kontakty. Test č. Jednalo o nežádoucí jev, který byl vyřešen tak, změnil směr stejnosměrného proudu přehozením přívodních kabelů.18 zhašení oblouku (zhášecí komora bez úprav) Při testu snímcích pořízených vysokorychlostní kamery (viz příloha 2B) vidět, jak oblouk pravé straně nemá možnost prodloužit svoji délku, protože rošty mají mezi sebou malé rozestupy. Vyhodnocení průběhů 1A, 2A, 3A, 4A, příloze obsahují:  tabulku označením testu  tabulku parametry napětí proudu  tabulku okolních podmínek laboratoři  tabulku vyhodnocených veličin  graf průběhu napětí proudu  detail průběhu napětí proudu vypínacího pochodu Test č. Vypínací čas rovnal 4,08 při napětí proudu 164 A. Znamená to, přístroj se zhášecí komorou oblouk nezhasl, ale obvod vypnul systém zkratovny