Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 28 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
4.2 První základní část modelu zhášecí komory dvou zhášecích komor, podpory pro vodivé části (arc-runner), pouzdra pro permanentní neodimové magnety, distanční podpory pro dodržení tloušťky zhášecí komory, díry pro závity vrutů.2 Druhá část modelu krytka výřezem pro sklo .2-2), která se skládá zadní stěny zhášecí komory, dále obsahuje drážky pro žebra Obr. 4. 4.2 výřezem pro sklo, díky kterému bylo pak možné pozorovat děje při zhášení oblouku komoře. 4. Dále byl sestrojen kryt zhášecí komory viz (obr. Obr.ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně 26 Pomocí tisku byla nejprve vytvořena základní konstrukce viz (obr