Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 12 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Její matematické vyjádření formulovala Ayertonová tak, napětí oblouku (V) závisí délce oblouku l(m), materiálu elektrod prostředí, kterém oblouk hoří (konstanty α(V), β(V/m), (w), δ(W/m)) (2.1) Při nulové změně proudu bude obvod stacionárním stavu možné sestrojit statickou voltampérovou charakteristiku oblouku. Obr. 2-1), lze podle II. Pro uvedení oblouku do labilního stavu musíme dosáhnout splynutí bodu (bod stabilního hoření oblouku) bodu (bod labilního hoření oblouku). Kirhofova zákona psát: (2.ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně 10 Uvažujeme-li jednoduchý stajnosměrný obvod podle obrázku (obr. Statická voltampérová charakteristika ss.2) Grafické znázornění této závislosti obrázku (obr. 2-2). oblouku