Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 18 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
[2] 2.ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně 16 Obr. 2.3 Princip zhášecí komory pro stejnosměrný oblouk Zhášecí komory jsou kovové izolační. Může dojít stěně ohraničující plazma výboje (teplo), elektrodě (teplo) nebo prostoru vyplněném plazmou (záření).1 Nepružné srážky prvního řádu (vlevo), nepružné srážky druhého řádu (vpravo) [3] V plazmě existuje ještě další druh srážek, nazývaný rekombinace. Kovové zhášecí komory využívají především střídavého proudu, protože zháší díky rozdělení oblouku pomocí kovových roštů dílčí obloučky jednotlivé úbytky napětí, proto nelze tento způsob zhášení použít pro stejnosměrný oblouk, kde při zhášení vzniká podstatně větší napětí mezi kontakty, což vyžadovalo mnohem více roštů zhášecí komory.2. to obrácený pochod vzhledem ionizaci. . jaký druh energie se změní, závisí místě, kde rekombinaci dojde. Kladný iont elektron spojí neutrální atom při spojení uvolní energie spotřebovaná ionizaci