Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 8 z 228Poznámky redaktora
32A pevných zásuviek a prívodiek možné pripojiť pevné vodiče prierezu 10mm2 a zlanené vodiče prierezu 6mm2 . IZVZ dodáva trh krytí IP44 v prevedeniach 16A/4P (IZVZ1643), 16A/5P (IZVZ1653). Systém bezskrutkového spoja možné riešiť viacerými spôsobmi náš využíva princíp pružného spoja, t. 32A varianty (IZVZ3243, IZVZ3253) dodávané trubkovou poistkou 10A istenie pre jednofázovú 250V/16A zásuvku. •Rýchlejšia pohodlnejšia montáž, priemerný čas montáže skrátil o 39%.v1. Bezskrutková séria Leader Plus V rokoch 2009 2011 firma SEZ rozširila svoj sortiment o nový rad bezskrutkovej série 16A 32A pólových prie- myselných zásuviek vidlíc IVB, ISB, IZB, IPB, IEB, IERB, IRRB (písmeno znamená bezskrutkové). Kratšia celková dĺžka vidlíc zásuviek. Nové technické riešenie výrazne skracuje čas montáže až o 39% voči skrutkovým zásuvkám vidliciam.j. Pri konštrukcii tohto prístroja bol klade- ný zvláštny dôraz elektrickú spôsobilosť, bezpečnosť a užívateľský komfort. Svoje uplatnenie nájde všade tam, kde vyžaduje súčasné zapojenie jednofázového trojfá- zového spotrebiča. •Jednoznačná farebná identifikácia L1, L2, L3, PE. Kontakty otvorenej polohe. Skrátenie tohto časusadosahujetým,žekrytyvidlícazásuvieksúvprepravnej neuzamknutej polohe (otvorenie bez použitia skrutkovača) a zároveň kontakty vidlíc, prívodiek zásuviek pri do- daní otvorenej polohe (tiahla vysunuté) vlože- ní odizolovaného vodiča (predpísaná dlžka 12mm) stačí tiahlo len zatlačiť prstom vodič upevnený. Spojenie kontaktnej du- tinky, resp. Použitím tohto princípu dosiahlo pevné rýchle spojenie nie potrebná priebežná kontrola spojenia pri používaní. Nový rad 16A/230V, zásuviek, vidlíc a prívodiek. •Kryty vidlíc zásuviek dodávajú v neuzamknutej prepravnej polohe pre rýchlejšiu montáž. Priemyselné zásuvky vidlice 125A Sortiment bol rozšírený priemyselné vidlice, prívodky a zásuvky pre menovitý prúd 125A prevedení pólo- vom pre napätia 230V, 400V 500V krytí IP67. Pilotný kontakt: Zásuvky menovitý prúd 125A (ISGN,IZGN,IEGN) do- dávané požiadavku prevedení pilotným kontaktom. •Lamelová spona zostáva pomocou 2 výstupkov bezpečne aretovaná tele krytu počas manipulácie káblom. trh boli uvedené pod obchodným názvom LEADER Plus. Jednotlivé tiahla farebne odlíšené spolu označením výlisku sa tým minimalizuje možnosť chybného zapojenia vodičov. •Nová koncepcia káblovej priechodky a ergonomický tvar matice zlepšuje manipuláciu pri montáži kábla a jeho utesňovaní. Tento umiestnený strede zásuviek úlohu pri vyťa- hovaní vidlice včas odpojiť stykačom prívod zásuvky siete.2 Priemyselné zásuvky vidlice Škatule možné pomocou spojky náliskami na škatuli spájať. Kontakty potom rozpájajú bez prúdu neopaľujú sa. Kombinovaná zásuvka IZVZ Výrobok typovým označením IZVZ kombinuje sebe 400V 250V zásuvku. dolný kubín . kontaktného kolíka držiakom pružinovej svorky je realizované nitovaním. bezskrut- kovej pružinovej svorky, ktorá umožní pripojiť 16A pevných zásuviek prívodiek pevné vodiče prierezu 4mm2 a zla- nené vodiče prierezu 2,5mm2 . Výrobny sortiment bol rozšírený priemyselné zásuvky, vidlice prívodky IVN, ISN, IZN, IPN, IRRN, IERN menovi- tým prúdom 16A, napätím 230V trojpólovom prevedení