Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 50 z 228Poznámky redaktora
2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 24 V Počet zásuviek IP54 Počet ističov Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 24V 250V 400V POLOVÉ 3P+PE 5 POLOVÉ 3P+N+PE 10A 16A 16A 32A C6/1 B16/1 C16/3 C32/3 ROZVODNICE ISTENÉ 4 ROS 11/I-41 ROS 11/I-01 2 ROS 11/I-51 ROS 11/I-11 2 ROS 11/I-52 ROS 11/I-12 2 ROS 11/I-53 ROS 11/I-13 2 ROS 11/I-54 ROS 11/I-14 2 ROS 11/I-55 ROS 11/I-15 2 ROS 11/I-56 ROS 11/I-16 2 ROS 11/I-57 ROS 11/I-17 4 ROS 11/I-61 ROS 11/I-21 4 ROS 11/I-62 ROS 11/I-22 4 ROS 11/I-63 ROS 11/I-23 7 ROS 11/I-25 7 ROS 11/I-26 2 ROS 11/I-632 1 ROS 11/I-32/24V ROS 11/I-52 32 32 16 ROS 11/I-57 16 16 32 ROS 11/I-53 32 32 16 ROS 11/I-61 16 32 ROS 11/I-26 ROS 11/I-54 16 16 32 ROS 11/I-62 16 32 ROS 11/I-41 32 32 32 32 ROS 11/I-55 16 16 32 ROS 11/I-63 16 32 ROS 11/I-51 32 32 16 ROS 11/I-56 16 16 32 ROS 11/I-32/24V 16 32 ROS 11/x-632/A 16 32 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS 11 ROS 11/I-52 ROS 11/I-57 ROS 11/I-41 ROS 11/I-55 ROS 11/I-63 ROS 11/I-26 ROS 11/I-54 ROS 11/I-62 ROS 11/I-53 ROS 11/I-61 ROS 11/I-51 ROS 11/I-56 ROS 11/I-32/24V ROS 11/I-632 Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie.K1. .1 v1