Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 51 z 228Poznámky redaktora
47 K1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek IP54 Počet ističov Počet prÚdových chráničov troJFázový Elektromer troJFázový Typ 250V 400V PRIEMYSELNÉ 16A 16A 32A POLOVÉ 3P+N+PE DOMOVÉ B16/1 C16/3 C32/3 ROZVODNICE ISTENÉ CHRÁNIČOM 4 ROS 11/FI-01 4 ROS 11/FI-03 2 ROS 11/FI-05 2 ROS 11/FI-11 2 ROS 11/FI-12 2 ROS 11/FI-14 2 ROS 11/FI-15 4 ROS 11/FI-21 4 ROS 11/FI-22 4 ROS 11/FI-23 6 ROS 11/FI-24 7 ROS 11/FI-25 2 ROS 11/FI-26 2 ROS 11/FI-31 * 1 ROS 11/FI-01EM ROS 11/FI-01 32 32 32 32 ROS 11/FI-14 16 16 32 ROS 11/FI-24 32 ROS 11/FI-03 16 16 16 16 ROS 11/FI-15 16 16 32 ROS 11/FI-25 ROS 11/FI-05 16 16 32 32 ROS 11/FI-21 16 32 ROS 11/FI-31 32 16 32 16 ROS 11/FI-26 16 32 ROS 11/FI-11 32 32 16 ROS 11/FI-22 32 32 ROS 11/FI-01 EM 16 32 ROS 11/FI-12 32 32 16 ROS 11/FI-23 16 16 ROS 11/FI-26 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd. .1 v1. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS 11 ROS 11/FI istené chráničom 54 ROS 11/FI-01 ROS 11/FI-14 ROS 11/FI-24 ROS 11/FI-11 ROS 11/FI-22 ROS 11/FI-01 EM ROS 11/FI-05 ROS 11/FI-21 ROS 11/FI-31 ROS 11/FI-03 ROS 11/FI-15 ROS 11/FI-25 ROS 11/FI-12 ROS 11/FI-23 * Tento typ obsahuje aj 4P zásuvky