Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 20 z 228Poznámky redaktora
230V 50-60Hz 3p 6h 400V 50-60Hz 4p, 6h 500V 50-60Hz 4p,5p 7h Vstaviteľné prívodky 3p 5p 2P+PE 3P+PE 3P+N+PE dolný kubín .2 Priemyselné zásuvky vidlice 16 230 IRRN 1632 26/49 16 400 IRRN 1643 113 26/49 16 400 IRRN 1653 127 26/49 IRRN 1632 16 400 IRR 1653 174 26/52 32 400 IRR 3253 255 26/52 IRR 3253 16 400 IRRNO 1653 127 26/51 32 400 IRRNO 3253 183 26/51 IRRNO 1653 Reverzačná vstaviteľná prívodka umožňuje pootočením otočného dielu zmenu fáz.v1. 32 230 IRRN 3232 134 26/49 32 400 IRRN 3243 157 26/49 32 400 IRRN 3253 179 26/49 IRRN 3253 16 400 IRRB 1653 114 26/50 32 400 IRRB 3253 188 26/50 IRRB 3253 32 230 3232 191 26/53 32 400 3243 196 26/53 32 400 3253 235 26/53 IR 3253 16 230 1632 122 26/53 16 400 1643 144 26/53 16 400 1653 153 26/53 IR 1632 Bezskrutková Bezskrutková Prúd Napätie Póly Krytie Hodinový uhol Typ Balenie ks Hmotnosť g/ks Rozmery strana/obr