Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 60 z 228Poznámky redaktora
Škatuľa vylisovaná polyesteru, ktorý zosilnený skleneným vláknom. Rozvodnice určené hlavne pre vonkajšie prostredie. modulov 63A trojfá- zovým spínačom. Prenosné, stojanové rozvodnice osadené ističmi prúdovým chráničom, 16A 32A zásuvkami.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín ROS 24S/FI-01 2×IEN 1653, 2×IEN 3253 4×VZ16 2×3-fázový istič C16 2×3-fázový istič C32 4×1-fázový istič B16 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač ROS24S/FI-02 1×IEN 1643, 1×IEN 1653 1×IEN 3253, 1×IEN 3243 4×VZ16 2×3-fázový istič C16 2×3-fázový istič C32 4×1-fázový istič B16 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač ROS 12S/FI-01 ROS 12S/FI-02 1×IEN 1653 1×IEN 3253 2×VZ16 1×3-fázový istič C32 1×3-fázový istič C16 2×1-fázový istič B16 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač 2×IEN 1653 2×VZ16 2×3-fázový istič C16 2×1-fázový istič B16 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač ROS 12S/FI-03 ROS 12SG/FI-04 1xIEN 3253, 1xIEN 1653 6xVZ 16 Prívodka IRGN1 6353 2×1-fázový istič B16 1×3-fázový istič C16 1×3-fázový istič C32 1×prúdový chránič A/0,03 A vypínač 1xIEG 3253, 1xIEG 1653 5xVZG 16C Prívodka IRGN1 6353 1×3-fázový istič C32 2×1-fázový istič B16 1×3-fázový istič C16 1×prúdový chránič A/0,03 A vypínač ROS 24SG/FI-03 1xIEG 3232 1xIEG 3253 Prívodka IRGN1 6353 1xIEG 1653 1xIEG 1632 6x VZG 16C 1×3-fázový istič C16 1×1-fázový istič C16 6×1-fázový istič B16 1×1-fázový istič C32 1×3-fázový istič C32 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač Prenosné stojanové rozvodnice Prenosné stojanové rozvodnice ROS IP54, IP65 Obsahujú dve základné škatule bez možnosti modulárneho nadstavovania, maximálnym osadením resp. Prenosné, stojanové rozvodnice ponúkame nasledovných špecifikáciach: Prívodný kábel môže pripojovať len osoba patričnou odbornou spôsobilosťou. ponuke štvorpólová päťpólová varianta preddefinovaným osadením prístrojov na 2 rozmerové typy škatúl.1 v1. stupeň krytia 65 stupeň krytia 65 stupeň krytia 54 stupeň krytia 54 stupeň krytia 54 ROS 12S/FI-0x ROS 12S/FI-03 prívodkou ROS 24S/FI-0x ROS 24SG/FI-03 prívodkou ROS 12SG/FI-04 prívodkou Rozmery (mm) šírka výška x hĺbka 480 720 x 260/520 Rozmery (mm) šírka výška hĺbka 680 720 260/520 Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie. º stupeň krytia: 54, 65 º menovitý prúd: 16A, 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz º mechanická odolnosť samotnej škatule: 10 º pevnosť tlaku: 200 N/mm2 º odolnosť voči horeniu: UL94: V0 ROS 24SG/FI-03 1xIEG 3232 1xIEG 3253 Prívodka IRGN1 6353 1xIEG 1653 1xIEG 1632 6x VZG 16C 1×3-fázový istič C16 1×1-fázový istič C16 6×1-fázový istič B16 1×1-fázový istič C32 1×3-fázový istič C32 1×prúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač Rozmery (mm) šírka výška x hĺbka 480 720 x 260/520 Rozmery (mm) šírka výška hĺbka 680 720 260/520 . Prenosné, stojanové rozvodnice nájdu svoje uplatnenie všade tam, kde vyvstáva potreba pripojiť rozvádzaču súčasne viac prístrojov odberom 32A 16A pri spoľahlivom istení.K1