Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 130 z 228Poznámky redaktora
00 3 Polyamid Vyhovuje STN 60998-1 STN 60998-2-1 Vyhovuje STN 60998-1 STN 60998-2-1 Materiál je samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec. 30 sec.00 60 Typ Prierez (mm2 ) Mostíky/svorky L PE ObJednávacie číslo Stĺpiky Balenie (ks) 6304-10 4 3/3 1/3 1/3 10000943.00 - 40 6304-21 10003016. S sivá, čierna Svorkovnice 6304-2x vhodné použitie škatuľových rozvodkách 6457-2y 6400-42 /S sivá, čierna (48 stĺpikmi) dolný kubín Polyamid . 30 sec.00 43 Typ Prierez (mm2 ) Mostíky/svorky L N ObJednávacie číslo Balenie (ks) 6303-15P/S 3/4 1/4 10003163. S sivá, čierna hodnoty zátvorke platia pre typ 6304-15 Svorkovnice 6303-15P vhodné použitie škatuľových rozvodkách 6400-4x. 30 sec.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Prierez (mm2 ) Mostíky/svorky L N ObJednávacie číslo Balenie (ks) 6303-13P1/S 3/3 1/3 10010514.00 - 40 6304-11 10002469.00 2 6304-15/S 4 3/4 1/4 1/4 10003854.00 43 6303-13P1/C 3/3 1/3 10010561. 99 18 82,5 (95) 14 (16) 56 14 18,5 6 0 86 8 6 16 ŠKATUĽOVÉ SVORKOVNICE 4-PÓLOVÉ ŠKATUĽOVÉ SVORKOVNICE 5-PÓLOVÉ Škatuľové svorkovnice IP 400 V IP 660 V IP 400 V 6303-13P1/S 6303-15P/S 6304-20 6304-21 6304-10 6304-11 6304-15/S 6304-15/C 6303-15P/C 6303-13P1/C Svorkovnice 6303-13P1x vhodné použitie škatuľových rozvodkách 6456-1/y, 6481-14, 6482-14 univerzálnej škatuli 6400-2x1.126 v1.00 Typ Prierez (mm2 ) Mostíky/svorky L PE ObJednávacie číslo Stĺpiky Balenie (ks) 6304-20 6 3/4 1/4 1/4 10002840.00 60 6303-15P/C 3/4 1/4 10003645. S sivá, čierna Svorkovnice 6304-10, vhodné použitie škatuľových rozvodkách 6457-1y.00 - 50 6304-15/C 10003855