Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 120 z 228Poznámky redaktora
00 60 54 6457-14 6304-11 10002983.00 95 IP 54 6410-20 14 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 10006543. 101 40 90 27 90 45 56 40 27 90 135 27 90 146 40 56 76 89 52,5 89 72 96 111 111 66 ODBOČOVACIE ŠKATULE 6410-10 6410-30 6410-20 IP 400 V Škatule na povrch ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY 54/660 V S OSADENÝMI VÝVODKAMI 6457-1y 6457-2y pre rozvodky 6457-1y pre rozvodky 6457-2y dolný kubín .00 30 Typ Žeravá slučka ºC Pružné vývodky Prierez (mm2 ) Materiál ObJednávacie číslo Balenie (ks) Krytie 6457-14 850 - x Pg16 - PVC 10002000.116 v1.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Počet otvorov Tesniaci rozsah ObJednávacie číslo Balenie (ks) Krytie 6410-10 10 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 7 mm 5 mm 10006603.00 6457-24 960 - x Pg21 - PA 10002930. 30 sec.00 45 6410-30 18 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 10006602.00 50 54 6457-24 6304-21 10002984. A1 A1÷F B÷F Vyhovuje STN 60670-1 STN 60670-22 bez podložky nutná podložka Imax ≤39 A Imax >39 A 30 sec.00 Polyetylén Polypropylén Polystyrén A1 B÷F B÷F bez podložky viečko nutná podložka Imax ≤16 A Imax >16 A Vyhovuje STN 60670-1 Materiál je samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec