Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 120 z 228Poznámky redaktora
00 95 IP 54 6410-20 14 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 10006543.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Počet otvorov Tesniaci rozsah ObJednávacie číslo Balenie (ks) Krytie 6410-10 10 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 7 mm 5 mm 10006603.116 v1.00 50 54 6457-24 6304-21 10002984.00 60 54 6457-14 6304-11 10002983. 30 sec. A1 A1÷F B÷F Vyhovuje STN 60670-1 STN 60670-22 bez podložky nutná podložka Imax ≤39 A Imax >39 A 30 sec.00 30 Typ Žeravá slučka ºC Pružné vývodky Prierez (mm2 ) Materiál ObJednávacie číslo Balenie (ks) Krytie 6457-14 850 - x Pg16 - PVC 10002000.00 45 6410-30 18 Ø6,5; Ø9,5 zospodu Ø5 10006602.00 Polyetylén Polypropylén Polystyrén A1 B÷F B÷F bez podložky viečko nutná podložka Imax ≤16 A Imax >16 A Vyhovuje STN 60670-1 Materiál je samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec.00 6457-24 960 - x Pg21 - PA 10002930. 101 40 90 27 90 45 56 40 27 90 135 27 90 146 40 56 76 89 52,5 89 72 96 111 111 66 ODBOČOVACIE ŠKATULE 6410-10 6410-30 6410-20 IP 400 V Škatule na povrch ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY 54/660 V S OSADENÝMI VÝVODKAMI 6457-1y 6457-2y pre rozvodky 6457-1y pre rozvodky 6457-2y dolný kubín